Bilişsel davranışçı terapi, yanlış veya olumsuz düşüncelerin farkına varmanıza yardımcı olur, böylece zorlu durumları daha net görebilir ve bunlara daha etkili bir şekilde yanıt verebilirsiniz.

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT); çok genel bir tanımlamayla, kişinin psikolojik sorunları ile ilişkili ya da onları sürdüren düşünce, duygu ve davranışlarını hedef alarak iyileşme sağlamayı amaçlayan bir psikoterapi ekolüdür. Bu ekolün davranışçı kısmı kişinin gözlemlenebilen uyumsuz davranışlarını belirleyip ona çeşitli terapi teknikleri aracılığıyla daha uyumlu davranışlar kazandırmayı hedefler. BDT’nin bilişsel kısmı ise kişinin zihinsel süreçlerini ele alır. Terapide kişilerin kendilerinde zorlayıcı duygular yaratan ve onları uyumsuz davranışlara iten düşünceleri belirlenerek onlara çeşitli terapi teknikleri aracılığıyla daha nesnel, gerçekçi düşünme yetisi kazandırılır. Bu düşünce ve davranış değişikliği sayesinde kişinin hissetmekten sıkıntı dile getirdiği korku, kaygı, üzüntü, öfke, acı, utanç gibi olumsuz duygularında ve zamanla psikolojik sorunlarında azalma olur.

Bilişsel Davranışçı Terapinin Temel İlkeleri

  • Bilişsel ve davranışçı terapilerin temel ilkelerinin bir araya gelmesi ile ortaya çıkan bilişsel davranışçı terapinin ilkeleri şöyledir;
  • Duygular ve düşünceler, davranışlar ile bir neden-sonuç ilişkisine bağlıdır ve bu ilişki oldukça karmaşık bir yapıdadır.
  • Bireylerin öğrenme süreçleri bilişler işlevler kullanılarak gerçekleşmektedir.
  • Davranışsal kuramların bilişsel süreçler ile bir arada kullanılması mümkündür. Davranışlar kuramların bilişsel tedavi yöntemleri ilke bir arada kullanılması, tedavi sürecinin çok daha iyi sonuç vermesini sağlayabilmektedir.
  • Bireyler, çevrelerini olduğu hali ile değil, kendi algıladıkları şekilde, yani bireylerin çevre algısı sonucunda zihinlerinde oluşan tasarıma uygun şekilde tepki veririler.

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi Kazanımları Nelerdir?

Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Eğitimi; en başta bireylerin teorik bilgilerini geliştirmelerine imkan vermektedir, bununla birlikte daha önce sahip olduğu ve eğitimde kazandığı teorik bilgileri daha etkin bir şekilde uygulamalarını desteklemektedir, uygulama yöntemleri hakkında bilgi ve beceri kazandırmaktadır. Ayrıca katılımcıların kendi yöntemlerini de keşfetmelerine böylece bilişsel olarak kavramsallaştırma, müdahale planlama, çeşitli teknikleri uygulama, müdahalelerin etkinliğini değerlendirme ve terapi seansında ortaya çıkan sorunları belirleme gibi becerilerini geliştirmelerini sağlar.

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimine kayıt olmak için tıklayınız.

 

Formu doldurun, sizi arayalım!